Přírodní rezervace v obci Rychvald:: [ Vytvořeno 21.04.2009 ]
[ Shlédnuto 11432x ]

Národní přírodní rezervace Rybník Skučák s rozlohou 30,08 ha se nachází v obci Rychvald nedaleko Ostravy. Území NPR je tvořeno především vodní plochou rybníka, rákosy a podmáčenými loukami v okolí rybníku. Rybník Skučák je součástí rybniční soustavy Ostravské pánve.


Přestože je rezervace v těsné blízkosti města, nachází zde útočiště útočiště řada zajímavých druhů rostlin a živočichů. V době rozmnožování (od března do srpna) se tento rybník stává hnízdištěm mnoha ptáků, včetně chráněných a ohrožených druhů a také rozmnožištěm obojživelníků a řady bezobratlých.
V době vegetace se na vodní ploše objevuje kriticky ohrožený druh vodní rostliny plavin štítnatý. Počet lokalit s jeho výskytem ve střední Evropě stále klesá.
Na podzim a brzy zjara se tento rybník stává tahovou zastávkou ptáků, kteří táhnou po ose sever – jih a nacházejí zde místo k odpočinku a doplnění energie na další cestu.

Přírodní rezervace rybník Skučák
Zdroj: Informační tabule v NPR Skučák


Doprava

Cesta: Po cyklostezce či autem z města Orlová nebo Rychvald